Nabídka vzdělání

Lektorské činnosti, resp. vzdělávání zájemců o průkaz velitele námořní jachty MDČR se věnuji dlouhodobě ve spolupráci s Mgr. MUDr. Igorem Piňosem CSc., emeritním lodním lékařem Československé námořní plavby, zástupcem prestižních charterových operátorů a několika výrobců lodí. Teoretické zkoušky velitelů námořní jachty se konají pravidelně v budově ČSVTS na Novotného Lávce na Praze 1. Podrobné informace můžete získat na webu společnosti Piňos Yacht.

Teoretických zkoušek se pak většinou účastním jako zkušební komisař Námořního úřadu MDČR v oborech COLREG a námořní právo, nautika, meteorologie a angličtina. V souladu se zákonnými předpisy jsem oprávněn jako osoba zapsaná v seznamu jachtařských instruktorů MDČR provádět praktickou zkoušku velitelů námořní jachty a potvrzovat plavební praxi. Taktéž působím jako osoba ověřující odborné znalosti zájemců o zápis do seznamu zkušebních komisařů Námořního úřadu MDČR. Krom výše uvedeného mohu poskytovat na nejvyšší úrovni následující služby

Individuální a specializované školení a kursy, příprava na zkoušky všech stupňů

Služby skippera, organizování přeplaveb a dodání námořních jachet po celém světě

Přejímky lodí, kontroly technického stavu, příprava na plavbu apod.

Poradenství při nájmu námořní jachty, případně nákupu do výlučného či společného vlastnictví, generování smluv

Služby související s provozem námořní jachty, sjednání stání v marínách, zastupování v jednání, sjednávání oprav, údržby

Právní služby


© 2022 Classic-Sailing Praha. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky